Litánie k Duchu svätému

google-play-small

Android aplikácia do mobilu – Litánie k Duchu svätému

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov amen.

• Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha – duše!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milosti, nauč ma chápať cenu utrpenia!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, bezodná pokladnica milosti, nauč ma správne využívať drahocenný čas!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a prehovoriť v pravý čas!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Amen.
BUĎ ZVELEBENÝ!


Prisľúbenie Boha Otca tým, ktorí sa aspoň 3x týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie:

  • Vytrhnem Ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
  • Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
  • Vytrváš na ceste cnosti.
  • Dobre spoznáš svoje nedostatky.
  • Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
  • Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.
  • Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.
  • Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.
  • Kto chce pomôcť svojim blízkym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka.
Advertisements

Orthodox prayers English audio Android App

Android App for listening Orthodox prayers in English Offline:

Symbol of Faith
Glory to the Father
Our Father
Rejoice Virgin Theotokos
Jesus Prayer
Morning Prayers
Evening Prayers

google-play-small

and Church Slavonic original version of prayers in Android App:

List of prayers:
Jesus prayer – man
Jesus prayer – woman
Creed
Father our
Hail Maria
Morning prayers
Evening prayers

google-play-small
In Church Slavonic:
Православные молитвы аудио:
Иисусова молитва – грешного
Иисусова молитва – грешную
Символ Веры
Отче наш
Богородице Дево, радуйся
утренние молитвы
вечерние молитвы

How to use Divine Mercy Chaplet Rosary for Android

English version:

Italiano:

Português:

Espanol:

Polski:

Français:

Slovensky:

Deutsch:

 

E-numbers

Today I have merged three (English, German and Slovak) versions of E-numbers app into one. Problematic was only to use different .html files in assets directory for different Locale of the device. Workaround was to assign each .html file a different name for different language and put the file path to a strings.xml for different locale like this webView.loadUrl(getResources().getString(R.string.URL));

In strings.xml I had to insert   values like this:

<string name=”URL”>file:///android_asset/enumbers.html</string>

where for different languages app uses different file name in asset directory. I hope it will help some new developers like me at Stackoverflow.com

You can get the E-numbers app as always on

google-play-small

Rosary Audio Offline

phone02Rosary audio – 4 rosaries and The Chaplet of The Divine Mercy. Suitable for listening in the car or in the bus with headset.

Joyful Mysteries – Prayed on Mondays and Saturdays
Sorrowful Mysteries – Prayed on Tuesdays and Fridays
Glorious Mysteries – Prayed on Wednesdays and Sundays
Luminous Mysteries – Prayed on Thursdays
The Chaplet of The Divine Mercy – short version of Rosary

You can download the Audio Rosary by clicking on following button –

google-play-small

If you mind the ads, turn off your Internet connection to get rid of them. Anyway, you don’t want to be disturbed during the prayer 🙂

Rosary
1. The Sign of the Cross: In the name of the Father of the Son and of the Holy Spirit. Amen
2. The Apostles’ Creed: I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son, our Lord; Who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day He arose again; He ascended into heaven,and sitteth at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgivness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen
3. The Our Father: Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name: Thy kingdom come: Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread: and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation: but deliver us from evil. Amen.
4. The Hail Mary: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen
5. Glory Be to the Father: Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.
6. The Fatima Prayer: “O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those in most need of Your Mercy”.
7. The Hail, Holy Queen: Hail, holy Queen, Mother of Mercy! our life, our sweetness, and our hope! To thee do we cry, poor banished children of Eve; to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley, of tears. Turn, then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us; and after this our exile show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus; O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.

The Blessed Virgin Mary promised to Saint Dominic and to all who follow that “Whatever you ask in the Rosary will be granted.” She left for all Christians Fifteen Promises to those who recite the Holy Rosary.

1. Whoever shall faithfully serve me by the recitation of the Rosary, shall receive signal graces.
2. I promise my special protection and the greatest graces to all those who shall recite the Rosary.
3. The Rosary shall be a powerful armor against hell, it will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies.
4. The Rosary will cause virtue and good works to flourish; it will obtain for souls the abundant mercy of God; it will withdraw the hearts of men from the love of the world and its vanities, and will lift them to the desire for eternal things. Oh, that souls would sanctify themselves by this means.
5. The soul which recommends itself to me by the recitation of the Rosary, shall not perish.
6. Whoever shall recite the Rosary devoutly, applying himself to the consideration of its sacred mysteries shall never be conquered by misfortune. God will not chastise him in His justice, he shall not perish by an unprovided death; if he be just he shall remain in the grace of God, and become worthy of eternal life.
7. Whoever shall have a true devotion for the Rosary shall not die without the sacraments of the Church.
8. Those who are faithful to recite the Rosary shall have during their life and at their death the light of God and the plenititude of His graces; at the moment of death they shall participate in the merits of the saints in paradise.
9. I shall deliver from Purgatory those who have been devoted to the Rosary.
10. The faithful children of the Rosary shall merit a high degree of glory in Heaven.
11. You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary.
12. All those who propagate the Holy Rosary shall be aided by me in their necessities.
13. I have obtained from my Divine Son that all the advocates of the Rosary shall have for intercessors the entire celestial court during their life and at the hour of death.
14. All who recite the Rosary are my sons and daughters, and brothers and sisters of my only Son Jesus Christ.
15. Devotion of my Rosary is a great sign of predestination.

 

La versión española es Rosario Santo Audio que se puede descargar en  google-play-small

Rosenkranz Audio Deutsch Offline – Sie können es heruntergeladen am

google-play-small

Versão do Rosário áudio em português – download no Google Play

google-play-small

La version française du Rosaire audio. Télécharger sur Google Play

google-play-small

Russian version of Rosary – Розарий аудио по-русски

cross_of_the_russian_orthodox_church_01-svggoogle-play-small

Chinese version of Rosary – 念珠音頻中文

google-play-small

Italian version of Rosary – Rosario audio italiano

google-play-small

Latin RosaryRosarium audio latinae

google-play-small