Litánie k Duchu svätému

google-play-small

Android aplikácia do mobilu – Litánie k Duchu svätému

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov amen.

• Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha – duše!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milosti, nauč ma chápať cenu utrpenia!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, bezodná pokladnica milosti, nauč ma správne využívať drahocenný čas!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a prehovoriť v pravý čas!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!
BUĎ ZVELEBENÝ!

• Duchu Svätý, s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha. Amen.
BUĎ ZVELEBENÝ!


Prisľúbenie Boha Otca tým, ktorí sa aspoň 3x týždenne vrúcne budú modliť tieto litánie:

  • Vytrhnem Ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.
  • Odstránim prekážky, ktoré Ti bránia v ceste k dokonalosti.
  • Vytrváš na ceste cnosti.
  • Dobre spoznáš svoje nedostatky.
  • Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.
  • Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.
  • Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.
  • Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.
  • Kto chce pomôcť svojim blízkym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka.
Advertisements

Orthodox prayers English audio Android App

Android App for listening Orthodox prayers in English Offline:

Symbol of Faith
Glory to the Father
Our Father
Rejoice Virgin Theotokos
Jesus Prayer
Morning Prayers
Evening Prayers

google-play-small

and Church Slavonic original version of prayers in Android App:

List of prayers:
Jesus prayer – man
Jesus prayer – woman
Creed
Father our
Hail Maria
Morning prayers
Evening prayers

google-play-small
In Church Slavonic:
Православные молитвы аудио:
Иисусова молитва – грешного
Иисусова молитва – грешную
Символ Веры
Отче наш
Богородице Дево, радуйся
утренние молитвы
вечерние молитвы

How to use Divine Mercy Chaplet Rosary for Android

English version:

Italiano:

Português:

Espanol:

Polski:

Français:

Slovensky:

Deutsch: